Kulturskoleutredningen – ett hot mot Musik- och Kulturskolan?
Vi måste reagera!

Den svenska Musik- och Kulturskolan har på många håll nära samarbete med grundskolan, berikar
skoldagen och ger studiemotivation för många elever. Musik- och Kulturskolan skulle kunna utvecklas till
att omfamna alla elever i svensk skola och på det viset erbjuda oslagbar tillgänglighet och förutsättningar
för äkta jämlikhet för alla barn.

KULTURSKOLEUTREDNINGEN KAN FÅ FÖRÖDANDE KONSEKVENSER

Den av regeringen beställda, och i oktober 2016 presenterade, kulturskoleutredningen ignorerar alla
ovan beskrivna möjligheter och vill göra Musik- och Kulturskolan till en ”efter-skolan-fritidsaktivitet”.
Utredningens slutsatser går stick i stäv mot det ursprungliga uppdraget att ta fram
strategier för att öka tillgängligheten och jämlikheten i Musik- och Kulturskolan. Den vetenskapliga grund
som varit Musik- och Kulturskolans utgångspunkt ersätts med ”egen grund”.

Konsekvenserna kan bli fatala – för Musik- och Kulturskolan, för skolan, för svenskt kulturliv och för hela
samhället! Tillgängligheten för barn och unga kommer än mer att försvåras. Musik- och kulturskapande
efter skoltid kräver ofta föräldrar som har tid, möjlighet och engagemang för att skjutsa sina barn till och
från musik- och kulturskolelektionen. Instrumentlektionen klockan tio på förmiddagen ger energi för
klasslektionen efteråt, vid sen eftermiddagslektion är orken och koncentrationen kanske borta.

Musik- och Kulturskolan står inför stora pensionsavgångar av erfarna, kunniga och engagerade musikoch
kulturskolelärare. Dessa lärare är ofta eldsjälar, men kan man räkna med att hitta nya eldsjälar när
man samtidigt försämrar arbetsförhållanden och drar ner ambitionsnivån? Orkestrar på alla nivåer har
redan idag rekryteringsproblem, konsekvenserna av kulturskoleutredningen lär resultera i än färre
instrumentalister och därmed nedläggning av många idag redan hårt prövade orkestrar.
Så utarmas ett kulturliv!

DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT REAGERA!

Skolan har helhetsuppdraget att ge barn nycklar till hela människan, där både teoretisk kunskap och
kulturell bildning med förmåga att uttrycka sig är avgörande för individ och samhälle. Sveriges Musikoch
Kulturskolor kan komma att bli kraftigt begränsade. Efter 15 mars 2017 är det för sent då tiden för
remissvar på kulturskoleutredningen går ut. Här är fler sätt som du kan engagera dig nu!

DETTA KAN DU GÖRA!

1. Kom till UPPROP I ELFTE TIMMEN!, på Stockholms Konserthus onsdag den 21 december!
Heldagsbiljett: 400 kr.
Rabatt 25 %: Kulturskolelärare, medlemmar i RUM, pensionärer, studerande under 26.
Fri entré: Barn under 12 år i vuxens sällskap. Ett barn/vuxen.
Biljetter köpes på www.konserthuset.se. Se dagsprogram på www.forum21.org

2. Maila din åsikt, eller nedan förslag, till Kulturdepartementet på
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
”Bästa Kulturminister! Det är oerhört viktigt att musik- och kulturskolan bedrivs på
vetenskaplig grund, är tillgänglig för alla barn i Sverige under skoltid och har utbildade
lärare. Det är bara då alla barn faktiskt kan ta del av sådan undervisning på jämlika
villkor. Mvh NN”

3. Maila din åsikt, eller nedan förslag, till Utbildningsdepartementet på
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
”Bäste Skolminister! Det är oerhört viktigt att musik- och kulturskolan bedrivs på
vetenskaplig grund, är tillgänglig för alla barn i Sverige under skoltid och har utbildade
lärare. Det är bara då alla barn faktiskt kan ta del av sådan undervisning på jämlika
villkor. Mvh NN”

4. Skriv vykort till Kulturdepartementet och till Utbildningsdepartementet!
För att Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet ska veta vad vi aktiva kulturarbetare
anser måste alla agera nu genom att berätta vad vi tycker om detta och vad vi önskar. Se ovan
förslag på formulering.
Skicka vykort till:
Kulturdepartementet alt Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

5. Läs Kulturskoleutredningen! Den är 331 sidor lång och finns här, läs speciellt kapitel 6 från sidan
sid 193 som redovisar utredningens förslag.
http://www.kulturskoleradet.se/sv/kulturskoleutredningen
Det är nu ditt engagemang är nödvändigt!