FORUM 21 · BARN & MUSIK

FORUM 21 · BARN & MUSIK, är en organisation som grundades inför en musikfestival och en forskarkonferans – Festival & Forum 21 – som ägde rum på Nalen, Stockholm, i augusti 2000. Ledare för musikfestivalen var Göran Staxäng, ledare för konferensen var professor Töres Theorell, Karolinska Institutet.

Violinisten Gidon Kremer och hans orkester Kremerata Baltica var festivalens huvudartister.

Forskarkonferensen, med temat ”Barnet, hjärnan & musiken” involverade forskare, läkare och psykologer från USA, Italien, Schweiz, Tyskland, Danmark och Sverige.

Forum 21 står för en framtidssyn om alla barns rätt till all slags musik genom eget musicerande – i det 21:a århundradet!

FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING NÅR INTE ALLA BARN!

FORUM 21 · BARN & MUSIK arbetar för att visa på sätt att låta ALLA BARN få chansen att upptäcka musik genom att själva få pröva på att spela ett instrument under en längre och sammanhållen period. Den naturliga platsen för barns första steg att få lära sig skapa musik borde få vara KLASSRUMMET i den vanliga skolan.

Det låter bra när man talar om ambitioner att erbjuda ALLA barn möjligheten att lära sig spela och sjunga frivilligt – om de vill. Men är inte just ”frivilligheten” det stora problemet när många barn saknar vuxenstöd och inte kommer i kontakt med annan musik än den för stunden mest lättillgängliga?

Kulturskolan i Sverige är en befintlig resurs med välutbildade musiklärare som skulle kunna bli en del av den svenska skolans vardag för alla barn. Genom nära samverkan med skolledning och lärarkolleger skulle Kulturskolan kunna erbjuda ALLA BARN chansen att upptäcka all slags musik med utgångspunkt från det egna musikskapandet!

VAD VILL VI ÅSTADKOMMA?

Forum 21 • Barn & Musik har ambitionen att skapa förutsättningar för att:

  • identifiera och dokumentera skolor runt hela världen som involverar alla barn i musikskapande processer;
  • bygga ett arkiv för att samla all tillgänglig information och dokumentation samt vetenskapliga forskningsresultat om vad som händer när barn musicerar;
  • tydliggöra vikten att göra musikskapande tillgängligt för alla barn i skolans vardagsarbete och ge musikskapandet status som kärnämne på skolschemat;
  • sprida kunskap och information om musikskapandets oerhörda potential i det dagliga skolarbetet – målgrupper är barn, föräldrar, släktingar, lärare, skolledare, politiker, organisationer och företag;
  • initiera och driva vetenskaplig forskning och dokumentation i egen regi;
  • bygga en ”pool” av goodwillambassadörer på alla nivåer i samhället;
  • engagera och samverka med etablerade kulturinstitutioner, symfoniorkestrar och musikfestivaler samt presentera program som återkommande får ställa frågan om 
”BARNS MUSICERANDE SOM NÖDVÄNDIG FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT BEVARA VÅRT KONSTMUSIKALISKA KULTURARV”!