”ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH FOR A CHILD”
– citat Zoltan Kodaly.

Ett gemensamt musikskapande i skolan kan bygga ett harmoniskt och väl fungerande samhälle.
Allas vår framtid ligger i våra barns händer! Därför är det av största vikt att erbjuda alla barn de bästa förutsättningarna att bli det bästa de kan bli! Såväl vetenskaplig forskning som praktiska erfarenheter från skolor världen runt visar på hur gemensamt musikskapande – när musiken får involvera alla barn i den vanliga skolan – kan ge barn förutsättningar att förbättra skolresultaten, tränar barnens förmåga att lyssna och arbeta strukturerat, utvecklar barnens förmåga att arbeta uthålligt och skapar lugna, harmoniska och studiefrämjande skolmiljöer.

Forum 21 – Barn & Musik är en förening som verkar för att nå alla som påverkar våra barns framtid – från föräldrar till beslutsfattare på alla nivåer. I augusti 2000 presenterade FESTIVAL & FORUM 21 en manifestation/festival på Nalen i Stockholm med en internationell forskarkonferens på temat ”barnet, hjärnan & musiken”. Festivalen presenterade violinisten Gidon Kremer och hans ensemble Kremerata Baltica som huvudartister.

Genom konferenser, festivaler, filmdokumentärer, skriftliga presentationer, denna hemsida och mångas engagemang vill Forum 21 lägga grundstenar för ett viktigt framtidstänkande för innevarande århundrade. Forum 21 är ett namnval på vår satsning som utgår från engelskans ”the 21st Century”. Vår programförklaring är:

OM ALLA BARN I ALLA SKOLOR FICK SKAPA MUSIK TILLSAMMANS SKULLE HELA SAMHÄLLET OCH ALLA INDIVIDER I DET KUNNA BYGGA EN TRYGGARE FRAMTID!

 

Läs om Forum 21 på denna hemsida. Ta del av vår satsning på Stockholms Konserthus den 21 december 2016 då vi presenterade musiksatsningar i fem skolor från fem länder. Läs rapporten som sammanfattar såväl dagen som vårt koncept. Se hur vår dag såg ut, ta del av info om våra gästskolor och upplev filmdokumentärer från våra fem gästskolor.

Börja gärna med att se presentationsfilmen som ligger nedanför och som var vår inbjudningsfilm. Filmen bidrog till att skolor från USA, England, Norge, Finland och Sverige engagerade sig och skickade både lärare, elever, administratörer, föräldrar och forskare (knuten till en av våra gästskolor) till Stockholm den 21 december 2016.

Under en dag visade de hur de arbetar i vardagen; de berättade om vad som händer med eleverna, deras studieresultat och hur skolmiljön påverkas positivt när musikskapande får vara del i det dagliga skolschemat. Dagen avslutades med samtal om hur vi kan gå vidare och nå många fler barn.

Göran Staxäng
Direktor
Forum 21 – Barn & Musik

Läs om Forum 21 på denna hemsida. Ta del av vår satsning på Stockholms Konserthus den 21 december 2016 då vi presenterade musiksatsningar i fem skolor från fem länder. Läs rapporten som sammanfattar såväl dagen som vårt koncept. Se hur vår dag såg ut, ta del av info om våra gästskolor och upplev filmdokumentärer från våra fem gästskolor.

Börja gärna med att se presentationsfilmen som ligger nedanför och som var vår inbjudningsfilm. Filmen bidrog till att skolor från USA, England, Norge, Finland och Sverige engagerade sig och skickade både lärare, elever, administratörer, föräldrar och forskare (knuten till en av våra gästskolor) till Stockholm den 21 december 2016.

Under en dag visade de hur de arbetar i vardagen; de berättade om vad som händer med eleverna, deras studieresultat och hur skolmiljön påverkas positivt när musikskapande får vara del i det dagliga skolschemat. Dagen avslutades med samtal om hur vi kan gå vidare och nå många fler barn.

Göran Staxäng
Direktor
Forum 21 – Barn & Musik

MUSIKSKAPANDE I ALLA KLASSRUM – VAD SKULLE KUNNA HÄNDA?
SE VÅR PRESENTATIONSFILM