UPPROP I ELFTE TIMMEN!

KONSERTHUSET · ONS 21 DEC 2016 · KL 08.30-17.00

KULTURSKOLEUTREDNINGEN – ETT HOT MOT MUSIK- OCH KULTURSKOLAN?

VI MÅSTE REAGERA!

Kulturskoleutredningen 2016 vill göra svensk musik- och kulturskola till en
”efter-skoltid-fritidsaktivitet”!

FORUM 21 · BARN & MUSIK

VI PRESENTERAR GODA EXEMPEL DÄR MUSIKSKAPANDE
PÅ SKOLTID GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE!

Kl 09.00 • Kulturskolen i Kongsberg, Norge
Kl 09.50 • Östra Helsingfors Musikinstitut, Finland
Kl 11.00 • Kulturskolan i Kalix, Sverige
Kl 13.00 • Central Primary School, Watford, England
Kl 14.10 • Ann Arbor Public Schools, Michigan, USA.

Varje skola presenteras med film och korta musiklektioner på scen.
Skolledare, lärare och föräldrar berättar om hur musikskapande på
skolschemat ger lust, studiero och stimulerar lärande!

KL 15.20 • DEBATT
MUSIKSKAPANDE I VARJE KLASSRUM – VAD KAN HÄNDA…?

…med skolmiljö, barns personliga utveckling och studieresultat?
…med lokalt och nationellt kulturliv?
…samhällsekonomiskt och socialt?

VÄLKOMMEN TILL UPPROP PÅ STOCKHOLMS KONSERTHUS
21 DECEMBER 2016

MUSIKSKAPANDE I ALLA KLASSRUM – VAD SKULLE KUNNA HÄNDA?
SE VÅR PRESENTATIONSFILM